Việt Nam Lược Sử - Hay
VIENA Team
1.1 Varies with device
Việt Nam sử lược (chữ Hán: 越南史略) là tác phẩm do nhà sử học Trần Trọng Kim biên soạn năm 1919. Tác phẩm này là cuốn sách lịch sử Việt Nam đầu tiên viết bằng chữ quốc ngữ, hệ thống lại toàn bộ lịch sử nước Việt (cho đến thời Pháp thuộc) và được đánh giá là một trong những cuốn sách sử Việt Nam có phong cách ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu. Sách được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1920 và được tái bản rất nhiều lần, có lúc đã được dùng làm sách giáo khoa tại miền Nam trước năm 1975.

Vietnam's historical summary (Kanji: 越南 史略) is a work by Tran Trong Kim historians compiled in 1919. This work is Vietnam history books first written in the national language, the entire system Vietnam's history (until the French colonial period) and is considered one of Vietnam history book style brief, concise and easy to understand. The book was first published in 1920 and reprinted many times, was once used as a textbook in the South before 1975.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less