HIZBUL MASUN
Abdullah Hızır
1.2,0 Varies with device
İmam Gazzâlî hazretlerinin Hizbü’l-Hasîn ve Hizbü’l-Masûn duaları büyük dualardan olup,özellikle tehlikeli ve kargaşalı durumlarda okunmalarında büyük faydalar vardır.Ehl-i Dalaletten, haset ve fesattan, nefis ve şeytandan ve en mühimi cehennem azabından Allah’a sığınmak amacı ile her nevi tehlikeden korunma amaçlı olarak okunan dualardandır.Bediüzzaman hazretleri Şualar adlı eserinde yer alan bir mektubunda, “İki gün evvel sorgu hâkimi beni çağırdığı vakit, ben kardeşlerimi nasıl müdafaa edeyim diye düşünürken, İmam-ı Gazalî’nin Hizb-ül Masûn’unu açtım. Birden bu âyetler nazarımda göründü…” der. Üç ciltlik Mecmuatü’l-Ahzab’ı her on beş günde bir hatmeden Üstad’ın, Hizbü’l-Hasîn ve Hizbü’l-Masûn’a karşı ayrı bir alâkası vardır.

Imam Gazzali Esq Hizbü'l-Hashemi and Hizbü'l-innocent prayers major prayers, and especially dangerous and tumultuous circumstances of the readings of the great benefits vardır.ehl-i Aberration, from envy and malice, without soul and the devil and the most important is the torment of Hell seek refuge in Allah to with the aim of every kind of danger as a hedge read dualardandır.bediüzz Bremen nibs Rays in his work area in a letter, "Two days before the query judge calls me the time, I my brothers how to defend Shall he thinks, Imam Ghazali Hizb-ul innocent ' I opened the flour. Suddenly appeared in my eyes of this verse ... "he says. Three volumes of Mecmuatü'l-Ahzab every fifteen days from the Master of marshmallow, Hizbü'l-Hashemi and Hizbü'l against innocent individual has a far cry.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.5 and up

...more ...less